Sual Cavab

Fəqərə arası dİsk yırtığı əməlİyyatından sonra dİsk yırtığının yenİdən yaranma ehtİmalı varmı?

Bel nahiyyəsində olan fəqərə arası disk yırtıqların cərrahi əməliyyatından sonra disk yırtığın yenidən yaranma ehtimalı  azda olsa da var,Bu onurğada həmin fəqərələr arasında olan stabilliyin pozulması səbəbindən sonra daha çox yaranır.Orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən  aslı olaraq disk toxumasının bərpasına yönləndirilmiş tədbirlərdən sonrada yarana bilir.

Növbəti Əvvəlki
dr. warren

Mən, ehtiyacı olan hər kəsə, mütəxəssisin cavablandıra biləcəyi sorğu və suallarlar üçün sizə kömək etməyə hazıram.

back to top button