Sual Cavab

Salam Doktor. Men İyul ayİnda evde yİxİlmİwam, İkİ aydan sonra agrİlarİm yarandİ, Mrt muayİnesİne getdİm , ve mene dİaqnoz qoydular onurgada L1 feqeresİnİn kmpresİyon sİnİgİ , anterİor lİmb sİnİgİ ve klİnoİd deformasİya , L3,L4,L4L5,L5S1 dİsklerİn d

Salam.

Onurğa sütünun travmaları zamanı əməliyyata göstəriş fəqərə sınıgın qəlpələrinin onurğa kanalına doğru yerini dəyişməsi və onurğa beyni və ya sinir elementlərinin  sıxılması nəticəsində nevroloji defisitlərin əmələ gəlməsi və ya onurga sutununda qeyri stabillik yarandigi hallardir. Qeyri stabillik olduğu hallarda gələcəkdə onurğada kifotik deformasiya əmələ gələ bilir ki bu da sonradan onurga beyinin sıxılması və nevroloji defisitlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir.Bu səbəbdən onurğada olan travmanın dərəcəsini vaxtinda dəqiqləşdirmək lazımdır.Bu hallarda onurğa sütnunun stabilləşdirici yani tarnspedikullar fiksasiya emeliyyatı icra olunur.


Növbəti Əvvəlki
dr. warren

Mən, ehtiyacı olan hər kəsə, mütəxəssisin cavablandıra biləcəyi sorğu və suallarlar üçün sizə kömək etməyə hazıram.

back to top button